Syksyn 2017 tukimuutokset

18.05.2017

 Yleistä asumistukea pitää hakea kesän aikana hyvissä ajoin, sillä hakijoita tulee samaan aikaan olemaan muutama muukin.

Jokainen teistä on varmasti kuullut 1.8.2017 voimaan tulevasta opintotukiuudistuksesta. Elokuu tulee vauhdilla ja monelle voi vielä olla epäselvää, miten kaikki nämä muutokset tulee näkymään opiskelijan jokapäiväisessä elämässä. Tämän blogikirjoituksen tarkoitus on (toivottavasti) hieman selventää sitä mitä on odotettavissa.

Suurin muutos on se, että korkeakouluopiskelijan opintorahan määrä yhtenäistyy toisen asteen kanssa. Tämän vuoksi se tulee olemaan pienempi kuin ennen, eli 250,28€/kk. Opintorahan pienenemisen lisäksi opiskelijan asumislisä poistuu ja opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Kela lakkauttaa opiskelijan asumislisän maksamisen automaattisesti elokuuhun mennessä. Yleistä asumistukea pitää siis muistaa hakea kesän aikana hyvissä ajoin, sillä hakijoita tulee samaan aikaan olemaan muutama muukin. Aikaisintaan yleistä asumistukea voi hakea jo toukokuun loppupuolella, eli nyt!
Paljonko se yleinen asumistuki sitten tulee olemaan? Noh. Yleinen asumistuki eroaa opiskelijan asumistuesta sillä tavalla, että tuen määrä katsotaan ruokakunnittain. Ruokakunnan asumismenot ja tulot vaikuttavat asumistuen määrään, jonka vuoksi asumistukea haettaessa tulee ilmoittaa ruokakunnan tulot Kelalle. Opiskelijan saama opintotuki lasketaan tuloiksi asumistukea haettaessa. Lainaa ei katsota tulona. Asumistuen saaminen ei edellytä opiskelua, jonka vuoksi sitä maksetaan jatkossa myös kesäkuukausina. 
Asumistuen määrän voi laskea etukäteen laskurilla, jos haluaa saada tarkan arvion tuen määrästä. Opintorahan määrän pienentymisen lisäksi uusien opiskelijoiden enimmäistukiaika lyhenee 2 kuukaudella. Uusi opiskelija on henkilö, joka on aloittanut korkeakouluopintonsa 1.8.2017 tai sen jälkeen. Aikaisemmin aloittaneilla enimmäistukiaika ei lyhene. Toiseen korkeakoulututkintoon myönnetään myös vähemmän tukiaikaa, jos aloittaa uudet korkeakouluopinnot syyslukukaudella 2017.

Tukien pienentyessä opintolainan saaminen sen sijaan helpottuu. Valtiontakauksen määrä nousee 650 euroon kuukaudessa. Lainamäärät suurenevat, mutta opintolainavähennyksen ja -hyvityksen määrä pysyy samana. Hyvitys on 40% siitä määrästä, joka ylittää 2500€. Opintolainahyvitystä saa, jos on nostanut opintolainaa 1.8.2014 jälkeen. Opintolainavähennys on sitten taas 30% määrästä, joka ylittää 2500€ ja opintolainavähennystä saa, jos on aloittanut korkeakouluopiskelun 1.8.2005 jälkeen. Hyvitys ja vähennys tarkoittavat siis sitä, että valtio maksaa osan lainastasi, jos valmistut määräajassa. Opintolainan saaminen helpottuu myös siten, että maksuhäiriömerkintä ei enää estä opintolainan valtiontakauksen saamista.

Tukien muutosten myötä monen opiskelijan saama kokonaistuki nousee, mutta osa opiskelijoista toisaalta joutuu kärsimään uudistusten takia. Eniten muutoksesta kärsivät avoparit, perheelliset ja työssäkäyvät. Työssäkäyvä avopuoliso voi tarkoittaa opiskelijalle sitä, että asumistukea ei myönnetä opiskelijalle lainkaan. Työskentely opiskelujen aikana tarkoittaa myös sitä, että tuloja tulee seurata entistä tarkemmin, mikäli haluaa nostaa asumistukea. Opiskelijoita kannustetaan tukia leikkaamalla valmistumaan nopeammin ja ottamaan lainaa. 

Muutos on usein hyvästä, mutta onko tämä suunta johon kannattaa lähteä?

- Sini Koponen, sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava, 17.5.2017

Uusimmat kirjoitukset TSTS:n blogissa

Lue mikä on uutta tällä viikolla

Mahtavaa syksyn alkua kaikille uusille ja vanhoille opiskelijoille! Asettautuminen ICT:lle sekä Medisiina D:n on alkanut ja uudet tilat lämmittävät vanhan ruiskatulaisen mieltä. Mutta mitä on tämä kylmyys ICT:llä?! Villasukathan tässä pitää muistaa aamuisin pakata koulureppuun! Ruiskatu on onneksi enää vain muisto vanhojen opiskelijoiden mielissä...

Viime vuoden lopulla TSTS ry julkaisi kyselyn koskien opiskelijoiden työharjoitteluja. Vastauksia tuli huimat 105, suuri kiitos kaikille vastanneille! On tullut aika koota saamiamme vastauksia sekä tuoda esille teidän mielipiteitä ja kokemuksia työharjoitteluista. Kyselyyn saimme vastauksia laajasti kaikilta sosiaali- ja terveysalojen...