Salon kampus

Turun AMK - Salo IoT campus

Joensuunkatu 7, 24100 Salo

 

AMK TURKU -
SALON KAMPUS

Salon kampuksella opiskellaan seuraavissa koulutusohjelmissa:

  • Liiketalous, tradenomi
  • Hoitotyö, sairaanhoitaja
  • Degree Programme in Nursing, Bachelor of Health Care
  • Sosiaaliala, sosionomi