TUO

MIKÄ?

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

TUO on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oma lakisääteinen edunvalvonta- ja palveluorganisaatio.

TUO on valtakunnallisen AMK-opiskelijoiden etujärjestö Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry:n jäsen. TUO on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton sekä ammattiyhdistyksistä riippumaton.


Opiskelijakunta TUO toimii Turun AMK:n opiskelijoiden virallisena äänitorvena ja puolestapuhujana.

TUO muun muassa:
• valitsee opiskelijaedustajat AMK:n hallitukseen ja muihin toimielimiin
• tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin eri päätöksissä ja suunnitelmissa ammattikorkeakoulussa ja Turun kaupungissa
• auttaa yksittäistä opiskelijaa erilaisissa korkeakouluopiskeluun liittyvissä haasteissa ja hankalissa tilanteissa.

tuo@opiskelijakunta.net / etunimi.sukunimi@opiskelijakunta.net