top of page
nettitausta.png
edusohva.JPG
Mikä TSTS?

Turun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat eli tuttavallisemmin TSTS edustaa Turun ammattikorkeakoulun terveysalojen opiskelijoita. Se kattaa yli 1400 tulevaa sairaanhoitajaa, ensihoitajaa, kätilöä, terveydenhoitajaa, bioanalyytikkoa, röntgenhoitajaa, fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia. 

Yhdistyksen toimintaa pyörittävät tavalliset opiskelijat vapaa-ajallaan. Mukaan pääsee kuka tahansa terveysalan opiskelija!

Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia näiden kaikkien alojen opiskelijoiden eduista ja oikeuksista niin Turussa kuin Salossakin.

Tämän lisäksi TSTS toimii yhteisönä tuoden terveysalojen opiskelijat yhteen alasta riippumatta!

TSTS järjestää lukuisia erilaisia tapahtumia vuoden ympäri, toimii yhteistyössä koulun kanssa koulutuksen tason ylläpitämiseksi, vaatettaa aloittavat opiskelijat haalareilla ja pitää toimistoa ICT:n kellarissa.

TSTS on rekisteröity yhdistys ja perustettu nykyisessä muodossaan vuonna 2007. Katsomme kuitenkin juurten ulottuvan aina vuoteen 1964, jolloin perustettiin edeltäjämme Turun sairaanhoitajataroppilaitoksen opiskelijakunta.

Yhdistystä perustettaessa myös sosionomit kuuluivat TSTS:n alaisuuteen, josta johtuu sosiaalialojen maininta yhdistyksen nimessä. Nykyään sosionomeilla ja suun terveyden opiskelijoilla on omat yhdistyksensä, ja TSTS:n jäsenistö koostuu muiden terveysalojen opiskelijoista.

bottom of page