top of page
nettitausta.png
edusohva.JPG
Mikä TSTS?

Turun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat eli tuttavallisemmin TSTS edustaa Turun ammattikorkeakoulun terveysalojen opiskelijoita. Se kattaa yli 1400 tulevaa sairaanhoitajaa, ensihoitajaa, kätilöä, terveydenhoitajaa, bioanalyytikkoa, röntgenhoitajaa, fysioterapeuttia ja toimintaterapeuttia. 

Yhdistyksen toimintaa pyörittävät tavalliset opiskelijat vapaa-ajallaan. Mukaan pääsee kuka tahansa terveysalan opiskelija!

Yhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä on huolehtia näiden kaikkien alojen opiskelijoiden eduista ja oikeuksista niin Turussa kuin Salossakin.

Tämän lisäksi TSTS toimii yhteisönä tuoden terveysalojen opiskelijat yhteen alasta riippumatta!

TSTS järjestää lukuisia erilaisia tapahtumia vuoden ympäri, toimii yhteistyössä koulun kanssa koulutuksen tason ylläpitämiseksi, vaatettaa aloittavat opiskelijat haalareilla ja pitää toimistoa ICT:n kellarissa.

TSTS on rekisteröity yhdistys ja perustettu nykyisessä muodossaan vuonna 2007. Katsomme kuitenkin juurten ulottuvan aina vuoteen 1964, jolloin perustettiin edeltäjämme Turun sairaanhoitajataroppilaitoksen opiskelijakunta.

Yhdistystä perustettaessa myös sosionomit kuuluivat TSTS:n alaisuuteen, josta johtuu sosiaalialojen maininta yhdistyksen nimessä. Nykyään sosionomeilla ja suun terveyden opiskelijoilla on omat yhdistyksensä, ja TSTS:n jäsenistö koostuu muiden terveysalojen opiskelijoista.

Turun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat –  TSTS ry:n kevätkokous 16.4.2024
Esityslista

1. Kokouksen avaaminen
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Todetaan läsnäolijat.

Päätös:

 

3. Puhe- ja läsnäolo-oikeuksien myöntäminen

Esitys: Myönnetään tarvittaessa puhe- ja läsnäolo-oikeudet.

Päätös:

 

4. Kokouksen järjestäytyminen

​45

4.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja.

Päätös: 
 

4.2. Kokouksen sihteerin valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle sihteeri.

Päätös:
 

4.3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Päätös: 
 

4.4.Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta

Esitys: Valitaan kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa. 

Päätös: 

 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

6. Ilmoitusluontoiset asiat

     6.1. XXX.

     6.2. XXX.

     6.3. XXX.

 

7. Toimintakertomuksen käsittely

Esitys: Käsitellään ja hyväksytään yhdistyksen toimintakertomus vuodelta 2023.

Päätös:

 

8. Tilintarkastuksen ja tilinpäätöksen käsittely

Esitys: Käsitellään ja hyväksytään vuoden 2023 tilintarkastus ja tilinpäätös. 

Päätös: 

 

9. Vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2023 hallitukselle sekä vastuuvelvollisille toiminnantarkastuskertomuksen mukaisesti.

Päätös: 

10. Yhdistyksen hallituksen täydentäminen uudella jäsenellä

Esitys: Valitaan yksi uusi hallituksen jäsen.

Päätös:

 

11. Muut esille tulevat asiat

 

12. Kokouksen päättäminen

bottom of page